Privaatsuspoliitika

Sissejuhatus

Askly kasvab ning meie uus juriidiline ja brändinimi klienditoe lahendusele on Askly. Askly (LLC) ("Askly (LLC)" või "meie") on ettevõte, mis pakub veebisaidil www.askly.me e-kaubanduse ja võrguteenuste pakkujatele erinevaid teenuseid ("teenus" või "teenused").

Teie privaatsuse kaitse selle veebisaidi külastamisel on meie jaoks oluline. Kui te ei nõustu meie privaatsuspoliitika tingimustega, eeldame, et lahkute sellelt saidilt.

Lugege läbi meie privaatsuspoliitika, et saada selge ülevaade sellest, kuidas me teie teavet kogume, kasutame, kaitseme või muul viisil käsitleme vastavalt meie veebisaidile ja teenustele.

Tegutseme GDPR reeglitele vastavalt

GDPR on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (üldine andmekaitsemäärus).

Andmete vastutav töötleja ja kontakt
Askly (LLC) peakorter asub Tallinnas.
Registreerimiskood: 14507205
Juriidiline aadress: Laeva 2, Tallinn 10151, Eesti

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi või kui soovite parandada või kustutada teie kohta säilitatavaid isikuandmeid, võtke meiega ühendust, kasutades allolevat teavet.

Privaatsusega seotud küsimustes saate meiega ühendust võtta aadressil info(at)askly.me

Mida me teeme

Pakume oma klientidele (e-kaubanduse ja veebiteenuste pakkujad) mitmekeelseid klienditoe lahendusi, et aidata neil kasvada. Parandame oma klientide klienditeenindust, muutes selle kasutajasõbralikumaks ja kiiremaks, samuti kõrvaldame klienditeeninduses kõik keelega seotud takistused, kasutades meie platvorme - Live Chat ja Translation Platform.

Oma teenuste osutamiseks, täiustamiseks ja kaitsmiseks töötleme:

 • (andmevastutava töötlejana) Interneti-protokolli (IP), brauseri tüübi, kõigi meie teenust külastavate või meile sõnumite saatjate kasutatav seade nimi, e-posti aadress ja asukoht ("külastaja").
 • (vastutava töötlejana) meie klientide isikuandmed (esitatud nimi, domeen ja e-posti aadress), millele viidatakse kui (“teie”).
 • (vastutava töötlejana) kasutusteave, mis on seotud teie teenuse kasutusmustriga või teie kontol tehtavate toimingutega (failide või kaustade jagamine, redigeerimine, vaatamine ja teisaldamine) ning kasutab seda meie teenuste täiustamiseks ja klientide kaitsmiseks.
 • (Teie nimel andmetöötlejana) meie teenused võimaldavad teil hallata oma mitmekeelseid faile, dokumente ja muid andmeid ("teie üksused") ning teha teistega koostööd oma eesmärkide saavutamiseks.
 • (teie nimel andmetöötlejana) potentsiaalsete või olemasolevate klientide isikuandmed.

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Austame iga inimese õigust oma isikuandmete kaitsele ja anname endast parima, et tagada meile edastatud ja kogutud isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsus.

Rakendame sisemisi eeskirju ja meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatsioonilisi), et kaitsta isikuandmeid ebaseadusliku või loata hävitamise, kaotsimineku, muutmise, avalikustamise, omandamise või neile volitamata juurdepääsu eest.

Kui töötleme isikuandmeid isiku nõusoleku alusel, peab nõusoleku taotlus olema selgelt eristatav, arusaadav ning selgelt sõnastatud ja meie logides ja andmebaasides tõestatud. Tunnistame, et nõusoleku saab alati tagasi võtta.

Seadusandlike nõuete kohaselt võidakse meilt nõuda isikuandmete avalikustamist või asutustele või järelevalveasutustele juurdepääsu võimaldamist.

Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui seda nõuavad seadused või lepingud või see on meie äritegevuseks vajalik. Andmete säilitamise periood ASKLY-s (LLC) on 6 kuud. Iga 6 kuu järel vaatame oma andmebaasid üle ja kustutame jäädavalt isikuandmed, mille säilitamine ei ole oluline.

Laste võrguprivaatsus

Me ei turunda spetsiaalselt alla 18-aastastele lastele.

Õiglased teabetavad

Ausa teabe tava põhimõtted moodustavad meie jaoks privaatsuskultuuri selgroo ja nendes sisalduvad kontseptsioonid on mänginud olulist rolli andmekaitseseaduste väljatöötamisel kogu maailmas. Ausa teabe tava põhimõtete ja nende rakendamise mõistmine on isikuandmeid kaitsvate erinevate privaatsusseaduste järgimiseks ülioluline. FIP-tavade järgimiseks võtame andmetega seotud rikkumise korral kasutusele järgmised reageerivad meetmed:
Teavitame teid 7 tööpäeva jooksul meili teel või kohapeal.

Isikuandmed, mida kogume

Kogume ja töötleme ainult järgmisi isikuandmeid, mis on avalikult kättesaadavad või mille olete meile esitanud:

 • Teie ees- ja perekonnanimi
 • Teie emaili aadress
 • Teie telefoninumber
 • Teie domeeniaadress, kui teil on veebisait või kui olete veebisaiti omava ettevõttega seotud

Meie kasutatavad avalikult kättesaadavate andmete allikad:

 • Avalik(ud) veebisait(id)
 • Google'i otsingumootor
 • Sotsiaalmeedia kanalid (Facebook, LinkedIn), Müüginavigaator
 • Spetsiaalsed tööriistad (Hunter.io, Usebouncer.io, Rocketreach.co, Phantombuster)

Kasutame jälgimis- ja analüüsitööriistu, nagu Google Analytics, ning teiega ühenduse võtmiseks selliseid tööriistu nagu GMass, Woodpecker.

Samuti kogume teilt andmeid, kui registreerute meie saidil, esitate tellimuse, tellite uudiskirja, vastate küsitlusele, täidate vormi, kasutate reaalajas vestlust või sisestate teavet meie saidile.

Me ei osta kolmandatelt isikutelt isikuandmetega andmebaase.

Pöördume uute koostöövõimaluste poole telefoni või meilikonto kaudu, et tulevased kliendid saaksid meiega ühendust võtta. Saate igal hetkel loobuda ja me kustutame teie isikuandmed kõigist oma andmebaasidest 3 päeva jooksul.

Saate alati töötlemisele vastu vaielda või oma nõusoleku tagasi võtta, klõpsates lihtsalt nuppu „Tühista tellimus”.

Kellel on õigus teie isikuandmetele juurde pääseda

Teie isikuandmed asuvad turvaliste võrkude taga ja neile pääseb juurde vaid piiratud arv isikuid, kellel on sellistele süsteemidele erilised juurdepääsuõigused ja kes on andnud kirjaliku nõusoleku teabe konfidentsiaalsena hoidmiseks.

Kogu teie esitatud tundlik/krediiditeave on krüptitud ja allhanke korras Stripe Technologies-ile. Kõiki maksetehinguid töödeldakse Stripe Technologies' kaudu ning neid ei salvestata ega töödelda meie serverites.

Millised on andmete töötlemise seaduslikud alused?
Töötleme teie andmeid kas lepingulistel alustel (töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või teie nõudmisel enne lepingu sõlmimist meetmete võtmiseks) või siis, kui olete andnud meile oma nõusoleku või Askly (LLC) õigustatud huvi alusel, mis on õigus taotleda teie nõusolekut edasiseks töötlemiseks, samuti veebisaidil liikumise jälgimiseks analüüsi tegemiseks või kontaktivormi kaudu saadetud sõnumitele vastamiseks (GDPR artikli 6 punktid b ja f).

Kellele me teie andmeid avaldame

Meie veebisaiti sirvides jagame ka teavet, mis meil teie kohta on, käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eesmärkidel, sealhulgas teie taotletud teenuste osutamiseks (sealhulgas kolmandate osapoolte rakenduste ja vidinatega ühenduse loomisel).

Me ei müü, litsentsi ega jaga teavet, mis meie kliente individuaalselt tuvastab, ettevõtete, organisatsioonide või üksikisikutega väljaspool Asklyt (LLC), välja arvatud juhul, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:

 • Teie nõusolekul. Jagame teavet ettevõtete, organisatsioonide või üksikisikutega väljaspool Asklyt (LLC), kui meil on selleks teie nõusolek.
 • Reklaam, Analytics ja äripartnerid (piiratud isikut tuvastamata teabega). Võime jagada koondatud või pseudonüümseks muudetud teavet (sealhulgas demograafilist teavet) partneritega, nagu avaldajad, reklaamijad, mõõtmisanalüütika, rakendused (sotsiaalmeedia integreerimine meie lahendusega). Näiteks võime rääkida reklaamijale, kuidas tema reklaamid toimisid, või teatada, kui paljud inimesed installisid rakenduse pärast pakkumise nägemist. Me ei jaga teavet, mis teid isiklikult tuvastab (isikut tuvastav teave on teave, näiteks nimi või e-posti aadress), nende partneritega, nagu avaldajad, reklaamijad, mõõtmisanalüütika, rakendused.
 • Kui kasutate kolmandate osapoolte rakendusi, meie teenusega integreeritud veebisaite, võivad nad koguda teavet teie tegevuse kohta vastavalt nende enda tingimustele ja privaatsuseeskirjadele.

Meie teenuse pakkumiseks kaasab Askly (LLC) muid üksusi, nagu pilvserverid, turvaaukude tuvastamise tehnoloogiad, makselahendused, krüptitud sidevahendid jne, mis on vajalikud meie lahenduste lubamiseks.

Rakendame mitmesuguseid turvameetmeid, kui kasutaja esitab tellimuse, sisestab, esitab või pääseb juurde oma teabele, et säilitada teie isikuandmete turvalisus.

Teie isikuandmeid ei edastata väljapoole ASKLYt (LLC) ega selle tütarettevõtteid, sidusettevõtteid ega usaldusväärseid partnereid.

Kliendi andmed, mida me kogume

Kliendi andmed, mida me kogume pakutavate lahenduste täiustamiseks:

 • IP-aadress
 • Päringu kuupäev ja kellaaeg
 • Ajavööndi erinevus Greenwichi aja (GMT) vahel
 • Taotluse sisu (konkreetne sait)
 • Juurdepääsu oleku/HTTP olekukood
 • Iga kord edastatud andmemaht
 • Veebisait, kust päring pärineb
 • Brauser
 • Operatsioonisüsteem
 • Brauseri tarkvara keel ja versioon

Kasutame seda teavet, et aidata meil kujundada oma saiti nii, et see vastaks paremini meie klientide vajadustele. Võime kasutada teie IP-aadressi ka meie serveriga seotud probleemide diagnoosimiseks ja meie veebisaidi haldamiseks, suundumuste analüüsimiseks, külastajate liikumise jälgimiseks ja laiaulatusliku demograafilise teabe kogumiseks, mis aitab meil tuvastada külastaja eelistusi.

CAN-SPAM seadus

CAN-SPAM seadus kehtestab kommertsmeilide reeglid ja nõuded kommertssõnumitele, annab adressaatidele õiguse e-kirjade saatmise peatamiseks ja näeb ette karmid karistused rikkumiste eest.

Kogume teie e-posti aadressi selleks, et:

 • Saata teavet, vastata päringutele ja/või muudele küsimustele
 • Töödelda tellimusi ning saata tellimustega seotud teavet ja uuendusi.
 • Saata teile teie toote ja/või teenusega seotud lisateavet
 • Turundada meie meililisti või jätkake oma klientidele e-kirjade saatmist pärast esialgse tehingu toimumist.

CAN-SPAM-i järgimiseks nõustume järgmisega:

 • Mitte kasutada valesid või eksitavaid teemasid ega e-posti aadresse
 • Tuvastada sõnum mingil mõistlikul viisil reklaamina
 • Jälgida kolmanda osapoole meiliturundusteenuste vastavust, kui neid kasutatakse
 • Täita kiiresti loobumis-/tellimuse tühistamise taotlused

Kui soovite mis tahes ajal edaspidiste meilide tellimusest loobuda, toimige järgmiselt.
Järgige iga meili lõpus olevaid juhiseid ja me eemaldame teid kohe KÕIKIDEST kirjavahetusest.

Muud sätted

See sait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. ASKLY (LLC) ei vastuta teiste veebisaitide sisu ega turvalisuse eest.

Arendame oma veebisaite pidevalt edasi ja võime igal ajal selle privaatsuspoliitika tingimusi neid uuendades muuta.

12.09.2022
Askly (LLC) meeskond