Kasutustingimused

Sissejuhatus

Täname, et kasutate Askly-t. Aitame ettevõtetel pakkuda veebipõhist kliendituge tehnoloogia abil ja muudame klientidega suhtlust seeläbi efektiivsemaks. Kõige olulisemaks peame automatiseerimise juures positiivse kliendikogemuse tagamise.

Allpool kirjeldame, kuidas Teenusetingimused (edaspidi "Tingimused") hõlmavad Askly tarkvara kasutamist ja juurdepääsu meie teenustele, tarkvarale ja veebisaitidele (edaspidi "Teenused"). Olenemata asukohast on Teie leping Askly OÜ-ga (registrikood 14507205).

Askly Teenuseid kasutades nõustute käesolevate Tingimustega ja Askly Privaatsuspoliitikaga. Kui kasutate meie Teenuseid organisatsiooni jaoks, nõustute käesolevate Tingimustega selle organisatsiooni nimel.

Õigused

Kui kasutate meie Teenuseid ning laadite üles või lisate oma failid, sisu, sõnumid, kontaktid ("Teie andmed"). Teie andmed on teie omad. Need tingimused ei anna meile teie andmetele mingeid õigusi, välja arvatud piiratud õigused, mis võimaldavad meil Teenuseid pakkuda.

Vajame teie luba, et teha selliseid toiminguid nagu teie andmete turvaline hoiustamine, nende varundamine ja nende jagamine, kui te seda meilt palute.

Askly kasutab vaid usaldusväärseid partnereid Teie andmete hoiustamiseks ja jätab endale õiguse partnereid vahetada, säilitades kõrgeid nõudmisi turvalisusele.

Hetkel kasutab Askly Teie andmete hoiustamiseks Saksamaal asuvaid servereid (pakkuja: DigitalOcean LLC).

Meie Teenused sisaldavad ka selliseid funktsioone nagu dokumentide jagamine, kommenteerimine, lihtne sortimine, redigeerimine ja otsimine. Need ja muud funktsioonid võivad nõuda, et meie süsteemid pääseksid teie andmetele juurde. Annate meile loa nende toimingute tegemiseks ning see luba laieneb meie sidusettevõtetele ja usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele, kellega me koostööd teeme.

Teenuse teatud funktsioonide pakkumiseks kasutame Google'i Cloud Machine Learning API-d ja Translation API-d ning seega oleme lepingu alusel kohustatud teavitama oma kasutajaid teatud selliste funktsioonide kasutamisega seotud tingimustest. Seetõttu tunnistate ja nõustute, et konto registreerimisel ja Teenuse kasutamisel järgite ka Google'i Teenusetingimusi (sealhulgas Google'i privaatsuspoliitikat).

Meie Teenused võimaldavad teil jagada oma andmeid teistega ja teha koostööd valitud kolmandate osapooltega, seega mõelge hoolikalt läbi, mida ja kellega jagate. Me ei vastuta kolmandate isikute, partnerite ega lingitud veebisaitide käitumise eest. Anname teile piiratud, mitteeksklusiivse, mitteülekantava ja tühistatava litsentsi tarkvara kasutamiseks ainult teenustele juurdepääsuks.

Vastutusalad

Teie vastutate oma kasutajakonto nime ja parooli konfidentsiaalsena hoidmise eest. Peate meid kohe teavitama mis tahes volitamata juurdepääsust või kontode kasutamisest. Ärge kopeerige, laadige üles, laadige alla ega jagage sisu, kui teil pole selleks õigust. Mõned meie teenuste osad võivad olla kaitstud intellektuaalomandi õigustega. Võime teie käitumise ja sisu nende tingimuste järgimise osas üle vaadata. Samas pole meil kohustust seda teha. Me ei vastuta sisu eest, mida inimesed teenuste kaudu postitavad ja jagavad.

Samuti vastutate selle eest, et teha kindlaks, kas meie Teenused sobivad teile kasutamiseks, võttes arvesse teie kohustusi, mis tulenevad mis tahes määrustest, nagu HIPAA, GLB, EL-i andmekaitseseadused (sealhulgas andmekaitse üldmäärus) (ühiselt "EL-i andmekaitseseadused"), Ameerika Ühendriikide ekspordikontrolli seadused ja eeskirjad ning majandussanktsioonide seadused ja määrused ("USA ekspordikontrolli seadused ja määrused") või muud kohaldatavad seadused.

Võite meie Teenuseid kasutada ainult kohaldatavate seaduste, sealhulgas ekspordikontrolli seaduste ja määrustega lubatud viisil. Meie teenuste kasutamiseks peate olema vähemalt 13-aastane või mõnel juhul isegi vanem. Kui elate Iirimaal, Saksamaal või Hollandis, peate olema vähemalt 16-aastane. Kontrollige digitaalse nõusoleku vanuse kohta oma kohalikke seadusi. Kui te ei vasta nendele vanusenõuetele, ei tohi te Teenuseid kasutada.

Tingimused kehtivad seni, kuni teil on Teenusekonto või kuni teie või meie lõpetame lepingu vastavalt nendele tingimustele, olenevalt sellest, kumb juhtub varem.

Beeta-testimine

Mõnikord avaldame tooteid ja funktsioone, mida alles testime ja hindame. Need Teenused on märgistatud beeta-versiooniks, eelvaateks, varajaseks juurdepääsuks või hindamiseks (või sarnase tähendusega sõnade või fraasidega) ja need ei pruugi olla nii usaldusväärsed kui teised Askly Teenused, seega pidage seda meeles.

Intellektuaalomand ja autoriõigused

Teenused on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi ja muude EL-i ja välisriikide seadustega. Need tingimused ei anna teile teenuste, teiste teenuste sisu, Askly kaubamärkide, logode ja muude kaubamärgifunktsioonide suhtes õigusi ega huvisid. Ootame tagasisidet, kuid pange tähele, et võime kasutada kommentaare või ettepanekuid ilma ühegi kohustuseta teie ees.

Austame teiste intellektuaalomandit ja palume seda ka teil teha. Te ei tohi ärilistel, turunduslikel või avalikel eesmärkidel levitada, vahetada, muuta, müüa ega edastada midagi, mida meie teenustest kopeerite, sealhulgas, kuid mitte ainult, teksti, pilte, heli ja videot. Jätame endale õiguse väidetavalt õigusi rikkuva sisu kustutada või keelata ja korduvate rikkujate kontod sulgeda.

Tasulised kontod ja Teenused

Saate laiendada oma töö ulatust, lisades oma kontole tasulisi funktsioone (muutes oma konto tasuliseks kontoks, tellides tõlkeTeenused või täiendades mitmekeelset vestlusteenust).

Hinnastruktuur

Teenuste jaoks palutakse kasutajal enne tellimuse töötlemist valida tasuline pakett ja nõustuda Tingimustega. Meie teenuste hinnakujundus on avalikult saadaval meie veebisaidil.

Võime kehtivaid tasusid muuta, kuid teavitame teid nendest muudatustest eelnevalt teie kontoga seotud e-posti aadressile saadetava sõnumiga.

Noteeritud tasud sisaldavad kohaldatavaid makse ja maksete töötlemise tasusid.

Makseviisid

Kõik tehingud teostatakse eurodes.

Pakutavad makseviisid hõlmavad MasterCardi, Maestro ja/või VISA kaarte, samuti arve alusel tasumise võimalusi.

Makseviisid pakutakse koostöös Stripe.com-iga.

Tagasimaksed

Kui teenust ei pakutud, anname endast parima, et parandada oma Teenuse taset ja saavutada teie rahulolu. Võime pakkuda raha tagasi, kui meie teenust ei saa kasutada Askly poolt põhjustatud probleemide tõttu. Me ei vastuta kolmandate poolte (brauserid, ühenduvus- või turvaTeenuse pakkujad) teenuste eest.

Tuvastamine

Ärisuhte loomisel oleme me ja/või makseasutus kohustatud kasutaja tuvastama. Meie ja/või makseasutuse poolt kasutaja tuvastamiseks kasutatav meetod võib erineda, olenevalt nõuetest, mis tulenevad jurisdiktsioonist riigis, kus kasutaja meiega ärisuhte sõlmib (nt veebipõhine tuvastamine, näost näkku tuvastamine).

Kasutaja on kohustatud meile esitama kõik isikusamasuse tuvastamiseks nõutavad andmed ja dokumendid. Kui meil on kahtlusi kasutaja andmete või dokumentide õigsuses, siis võime paluda kasutajal täpsustada oma andmeid, esitada täiendavat teavet või dokumente, mis on vajalikud isikusamasuse nõuetekohaseks tõendamiseks või vajadusel isikusamasuse tuvastamise uuesti läbiviimist.

Tingimuste kinnitamisega annab klient meile tagasivõtmatu õiguse edastada makseasutusele mis tahes vormingus teavet ja andmeid (seotud tuvastamise ja autentimisega).

Turvalisuse ja juriidiliste põhjuste tõttu me ei salvesta ega töötle kasutajate panga- ja krediitkaardiandmeid. Meil on õigus koostöös pakutavate makselahendustega makseasutusi muuta või lisada.

Organisatsiooni kontod

Kui registreerute meie teenuste kasutajaks oma organisatsiooni antud e-posti aadressiga ja kasutate Teenuseid oma organisatsiooni töövoogude parandamiseks, pidage meeles, et teie organisatsioon võib blokeerida teie juurdepääsu Askly-le. Peate seda kasutama oma organisatsiooni tingimuste ja eeskirjade kohaselt. Pange tähele, et sellised kontod on teie organisatsiooni kontrolli all. Teie administraatorid võivad teie Askly kontol olevale teabele juurde pääseda, seda avaldada, piirata või eemaldada. Samuti võivad nad piirata või lõpetada teie juurdepääsu Askly-le. Organisatsiooni kontodel on omanikud ja administraatorid, kes peavad tegutsema vastavalt Askly rollidele ja õigustele (teie konto seadete all).

Lõpetamine

Võite meie teenuste kasutamise igal ajal lõpetada. Jätame endale õiguse peatada või lõpetada teie juurdepääs teenustele, teavitades teid sellest, kui:

  • te rikute neid tingimusi,
  • kasutate Teenuseid viisil, mis põhjustaks meile või teistele kasutajatele reaalse kahju või kahju riski, või
  • teil ei ole tasulist kontot ja te pole 6 (kuue) järjestikuse kuu jooksul meie Teenuseid kasutanud

Teenuste katkestamine

Võime otsustada teenuste osutamise peatada vastuseks ettenägematutele asjaoludele, mis ei ole Askly kontrolli all, või juriidilise nõude täitmiseks. Kui me seda teeme, anname teile mõistliku etteteatamise, et saaksite oma andmed meie süsteemidest eksportida. Kui lõpetame teenuste osutamise sel viisil enne mis tahes fikseeritud või minimaalse tähtaja lõppu, mille eest olete meile maksnud, tagastame selle osa tasudest, mille olete ette maksnud, kuid mille eest pole Teenuseid saanud.

Vaidluste lahendamine

Soovime lahendada teie mured ilma ametlikku kohtuasja esitamata. Enne Askly vastu nõude esitamist nõustute proovima vaidluse mitteametlikult lahendada, võttes ühendust aadressil info(at)askly.me.

Püüame vaidluse mitteametlikult lahendada, võttes teiega meili teel ühendust. Kui vaidlust ei lahendata 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast esitamist, võite teie või Askly algatada ametliku menetluse.

Teie ja Askly nõustute, et mis tahes kohtumenetlus nende tingimuste või teenustega seotud nõuete lahendamiseks algatatakse tsiviilasjade õigusemõistmises, Eesti föderaal- või riigikohtutes. Nii teie kui ka Askly nõustute selliste kohtute kohtualluvuse ja isikliku jurisdiktsiooniga. Kui elate riigis (nt Ameerika Ühendriikides), mille seadused annavad tarbijatele õiguse esitada vaidlused kohalikus kohtus, ei mõjuta see lõik neid nõudeid.

Teie ja Askly nõustute, et kõik käesoleva lepingu poolte vahelistest suhetest tulenevad vaidlused otsustab vahekohtunik, kes valitakse vastavalt Euroopa Arbitraažikeskuse koosseisu kuuluva Euroopa Vahekohtu vahekohtu- ja sisereeglitele, mille asukoht on Strasbourgis ja mis kehtivad vahekohtutaotluse esitamise ajal ning millega käesoleva klausli vastuvõtmine loeb heakskiiduna. Vahekohtu asukohaks on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Vahekohus. Menetluse keel on inglise keel. Kohaldatakse Eesti õiguse materiaalnorme.